09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,585,000
 • Bán 5,712,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22870.00
 • AUD16779.42
 • CAD18084.85
 • CHF24929.29
 • CNY3595.22
 • DKK3659.73
 • EUR27384.29
 • GBP31586.55
 • HKD2970.82
 • INR320.66
 • JPY214.37
 • KRW20.26
 • KWD78530.33
 • MYR5494.29
 • NOK2674.16
 • RUB345.41
 • SAR6294.99
 • SEK2682.25
 • SGD17117.09
 • THB694.95
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền