09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24430.00
 • AUD16137.02
 • CAD18126.15
 • CHF28171.14
 • CNY3461.43
 • DKK3570.20
 • EUR26840.64
 • GBP30945.72
 • HKD3155.89
 • INR301.82
 • JPY170.69
 • KRW19.21
 • KWD81610.84
 • MYR5247.17
 • NOK2258.40
 • RUB274.31
 • SAR6708.43
 • SEK2365.52
 • SGD18367.92
 • THB700.62
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền