09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23270.00
 • AUD16488.02
 • CAD18335.57
 • CHF23516.65
 • CNY3493.98
 • DKK3313.89
 • EUR24892.92
 • GBP29087.25
 • HKD2994.11
 • INR308.89
 • JPY184.18
 • KRW19.15
 • KWD78269.62
 • MYR5327.83
 • NOK2438.55
 • RUB425.52
 • SAR6395.36
 • SEK2364.75
 • SGD16932.66
 • THB682.13
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền