09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,150,000
 • Bán 6,250,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22780.00
 • AUD16325.33
 • CAD18145.67
 • CHF24897.27
 • CNY3658.27
 • DKK3484.02
 • EUR26164.36
 • GBP30930.27
 • HKD2953.12
 • INR313.62
 • JPY202.68
 • KRW19.84
 • KWD77728.78
 • MYR5444.55
 • NOK2584.47
 • RUB317.62
 • SAR6259.83
 • SEK2484.31
 • SGD17048.37
 • THB695.25
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền